Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קטה גרופ לוגו

9816*

פרויקטים בתכנון

בר כוכבא עוזיאל ואבישי ברמת גן

פרויקט פינוי בינוי בבר כוכבא עוזיאל ואבישי ברמת גן
4 בניינים חדשים
185 יחידות דיור

אקדמית, פ"ת

מגדל המתנשא לגובה של 27 קומות מעל קומת מסחר במתחם "הקריה האקדמית" במערב פ"ת גבול גבעת שמואל
יח"ד לבנייה – 100+מסחר

אבא הלל 79-95, רמת גן

9 בניינים להריסה, יבנו 4 בניינים בני 10 קומות כ"א.
כמות יח' להריסה כמות יח' חדשות –  66  קיים לכ-165 יוצא

רכסים 31 – 37, רמת גן

פרויקט פינוי בינוי ברחוב הרכסים בר"ג, בו ייהרסו 4 מבנים ישנים וייבנו במקומם 2 בניינים חדשים
יח"ד לבנייה – 72

גבעת רמבם – גבעתיים

רמב"ם 41-45, צנחנים 11 וגנסין 45. גבעת רמב"ם, גבעתיים
מבנים בני  קומות 5 בניינים להריסה. יבנו 4 בניינים בניי 8-9 קומות.
כמות יח' להריסה' כמות יח' חדשות- 32 קיים – כ-80 יוצא

דוד אלעזר, גבעת שמואל

פרויקט פינוי בינוי בגבעת שמואל בפינה מרכזית – דוד אלעזר/דוד בן גוריון, ייהרסו 2 מבנים וייבנה מגדל אחד בן 15 קומות במקומם.
יח"ד לבנייה – 84

וייצמן, חולון

פרויקט הריסה ובנייה בציר ויצמן פינת רחוב הרצפלד -בו ייהרסו 3 מבנים ישנים ובמקומם ייבנו 2 חדשים.
יח"ד לבנייה – 80

חפץ חיים 80 – 82, פ"ת

פרויקט הריסה ובניה בפינת הרחובות חפץ חיים ופינס – פינה מרכזית המחברת מספר שכונות בפ"ת.
יח"ד לבנייה – 36

קיש 24 – 26, פ"ת

פרויקט הריסה ובניה ברחוב קיש בגבול השכונות אחדות ושעריה – דרום פ"ת, הריסת 2 מבנים ובניית מבנה חדש במקומם
יח"ד לבנייה – 45

גד מכנס 19 – 21, פ"ת

פרויקט הריסה ובניה ברחוב גד מכנס
במרכז השקט של פתח תקווה
יח"ד לבנייה – 36

קיש 12, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה ברחוב קיש בגבול השכונות אחדות ושעריה – דרום פ"ת
יח"ד לבנייה – 36

כץ 40, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה
ברחוב כץ בכפר גנים א' פ"ת
יח"ד לבנייה – 39

ברנדה 40 – 42, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה של 2 מבנים ברחוב ברנדה המתחדש במרכז השקט פ"ת.
יח"ד לבנייה – 72

ילין 5 , פ"ת

פרויקט הריסה ובניה ברחוב ילין אבינועם,
במרכז השקט של פ"ת
יח"ד לבנייה – 27

בן צבי 23, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה של עירוב שימושים ברחוב בן צבי בכפר גנים ב' פ"ת
יח"ד לבנייה -42+מסחר

ילין 4, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה ברחוב ילין אבינועם,
במרכז השקט של פ"ת
יח"ד לבנייה – 12

הנביאים 17 – 19, פ"ת

פרויקט הריס ובנייה בו יהרס מבנה רכבת בו 4 כניסות ובמקומו ייבנו שני מבנים חדשים מודרניים, שכונת מחנה יהודה פ"ת
יח"ד לבנייה – 75

בלוי 28 – 30, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה ברחוב בלוי השקט בצפון פ"ת – הריסת 2 מבנים ובניית מבנה חדש במקומם
יח"ד לבנייה – 36

רוטשילד 170 172, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה בו ייהרסו 4 מבנים, משתייך למתחם SOF-ROTSCHILD בו ייהרסו בסך הכל 12 בניינים
יח"ד לבנייה – 90

פינס 19, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה על ציר פינס המרכזי,
בדרום פ"ת
יח"ד לבנייה – 51

מתחם התחדשות עירונית בו ייהרסו 3 מבנים וייבנו 2 חדשים בעורק סלנט הראשי של פ"ת
יח"ד לבנייה – 81

השאירו פרטים