Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קטה גרופ לוגו

9816*

פרויקטים בהתחדשות עירונית

רכסים 31 – 37, רמת גן

פרויקט פינוי בינוי ברחוב הרכסים בר"ג, בו ייהרסו 4 מבנים ישנים וייבנו במקומם 2 בניינים חדשים
יח"ד לבנייה – 72

דוד אלעזר, גבעת שמואל

פרויקט פינוי בינוי בגבעת שמואל בפינה מרכזית – דוד אלעזר/דוד בן גוריון, ייהרסו 2 מבנים וייבנה מגדל אחד בן 15 קומות במקומם.
יח"ד לבנייה – 84

וייצמן, חולון

פרויקט הריסה ובנייה בציר ויצמן פינת רחוב הרצפלד -בו ייהרסו 3 מבנים ישנים ובמקומם ייבנו 2 חדשים.
יח"ד לבנייה – 80

חפץ חיים 80 – 82, פ"ת

פרויקט הריסה ובניה בפינת הרחובות חפץ חיים ופינס – פינה מרכזית המחברת מספר שכונות בפ"ת.
יח"ד לבנייה – 36

קיש 24 – 26, פ"ת

פרויקט הריסה ובניה ברחוב קיש בגבול השכונות אחדות ושעריה – דרום פ"ת, הריסת 2 מבנים ובניית מבנה חדש במקומם
יח"ד לבנייה – 45

גד מכנס 19 – 21, פ"ת

פרויקט הריסה ובניה ברחוב גד מכנס
במרכז השקט של פתח תקווה
יח"ד לבנייה – 36

קיש 12, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה ברחוב קיש בגבול השכונות אחדות ושעריה – דרום פ"ת
יח"ד לבנייה – 36

כץ 40, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה
ברחוב כץ בכפר גנים א' פ"ת
יח"ד לבנייה – 39

חן 8 – 10, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה של 2 מבנים ברחוב חן – הרחוב האהוב של שכונת רמת ורבר שבגבולה הצפוני תעבור הרכבת הקלה
יח"ד לבנייה

ברנדה 40 – 42, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה של 2 מבנים ברחוב ברנדה המתחדש במרכז השקט פ"ת.
יח"ד לבנייה – 72

ילין 5 , פ"ת

פרויקט הריסה ובניה ברחוב ילין אבינועם,
במרכז השקט של פ"ת
יח"ד לבנייה – 27

בן צבי 23, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה של עירוב שימושים ברחוב בן צבי בכפר גנים ב' פ"ת
יח"ד לבנייה -42+מסחר

ילין 4, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה ברחוב ילין אבינועם,
במרכז השקט של פ"ת
יח"ד לבנייה – 12

הנביאים 17 – 19, פ"ת

פרויקט הריס ובנייה בו יהרס מבנה רכבת בו 4 כניסות ובמקומו ייבנו שני מבנים חדשים מודרניים, שכונת מחנה יהודה פ"ת
יח"ד לבנייה – 75

בלוי 28 – 30, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה ברחוב בלוי השקט בצפון פ"ת – הריסת 2 מבנים ובניית מבנה חדש במקומם
יח"ד לבנייה – 36

רוטשילד 170 172, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה בו ייהרסו 4 מבנים, משתייך למתחם SOF-ROTSCHILD בו ייהרסו בסך הכל 12 בניינים
יח"ד לבנייה – 90

פינס 19, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה על ציר פינס המרכזי,
בדרום פ"ת
יח"ד לבנייה – 51

יהוד 6, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה, משתייך למתחם SOF-ROTSCHILD
בו ייהרסו בסך הכל 12 בניינים
יח"ד לבנייה – 18

מתחם התחדשות עירונית בו ייהרסו 3 מבנים וייבנו 2 חדשים בעורק סלנט הראשי של פ"ת
יח"ד לבנייה – 81

יהוד 4, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה, משתייך למתחם SOF-ROTSCHILD בו ייהרסו בסך הכל 12 בניינים
יח"ד לבנייה – 27

אורלוב 31, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה בפ"ת,
על תוואי הקו האדום של הרכבת הקלה
יח"ד לבנייה – 36

השאירו פרטים