Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קטה גרופ לוגו

9816*

בלוי 28 – 30, פ"ת

פרויקט הריסה ובנייה ברחוב בלוי השקט בצפון פ"ת – הריסת 2 מבנים ובניית מבנה חדש במקומם
יח"ד לבנייה – 36

מיקום